Certifikati

Certifikat kvaliteta

Certifikat kvaliteta ISO 9001 je međunarodni standard, koji promovira shvatanje procesa razvoja, primjene i učinkovitosti sistema upravljanja kvalitetom, kako bi se zadovoljile potrebe kupaca i samim tim povećalo njihovo zadovoljstvo. Certifikat kvaliteta dobili smo 1999. godine.
> prenesite na svoj računar

Porodično odgovorno preduzeće

Za dobijanje certifikata bilo je potrebno usvojiti najmanje tri parametra kako uskladiti obiteljski i profesionalni život. Jer želimo te mjere koliko god je moguće provesti u praksi, odlučili smo usvojiti dodatnih osamnaest kriterija. Među njima najvažniji su bonus sati za djecu, fleksibilna pauza, dan otvorenih vrata i djeca u kompaniji. Ubrajamo se u prvih 18 kompanija u Sloveniji, koje su 2010. godine dobili puni certifikat porodično odgovornog preduzeća.

Akreditacijski certifikat prema ISO/IEC 17025:2005

Certifikat potvrđuje konzistentnost našeg kalibracijskog laboratorija sa zahtjevima standarda kvaliteta SIST EN ISO/IEC 17025:2005.

TRACE

Organizacija TRACE udružuje kompanije, koje su u svom poslovanju dosegle visok nivo kulture i etičnosti u poslovanju, te zadovoljile kriterije i norme po pitanju nekorumpiranosti. Nakon nekoliko mjeseci pažljivog pregleda našeg poslovanja, uposlenika i njihove uže obitelji, naša kompanija je dobila certifikat TRACE godine 2012.

Evropski standard EN 14727

Certifikat potvrđuje, da laboratorijski namještaj Lab Interior ima odgovarajuću kvalitetu i pouzdanost, i dokazuje da su naši proizvodi u potpunosti u skladu sa strogim zahtjevima u EU.

Evropski standard EN 13150

Certifikat potvrđuje, da radne ploče za laboratorije Lab Interior imaju odgovarajuću kvalitetu i pouzdanost, i dokazuje da su naši proizvodi u potpunosti u skladu sa strogim zahtjevima u EU.

Evropski standard EN 14175

Certifikat potvrđuje, da digestori Lab Interior imaju odgovarajuću kvalitetu i pouzdanost, i dokazuje da su naši proizvodi u potpunosti u skladu sa strogim zahtjevima u EU.

Certifikat LGBT friendly

Ovim certifikatom smo se obavezali boljem razumijevanju temeljnih ljudskih prava LGBT osoba, inkluzivnom okruženju za LGBT uposlenika, podizanju svijesti uposlenika o pružanju ponuda i usluga za LGBT korisnike te povećanju osjetljivosti u otkrivanju kršenja prava LGBT osoba u radnom i korisničkom okruženju.

Želite proizvode naručiti preko interneta?

> posjetite market.mikro-polo.si >

Na web aplikaciji predstavljamo oko 500.000 proizvoda. Naručivanje proizvoda za Vaš laboratorij nikada nije bilo brže i jednostavnije.
Šta više za svaku kupovinu preko interneta garantujemo 3% niže cijene!
Također, sa zadovoljstvom ćemo Vam pomoći i odgovoriti na sva Vaša pitanja. Možete nas kontaktirati na e-mail adresu: podpora@mikro-polo.si.