Dobavljači

Bez obzira da li Vaš laboratorij spada u akademske, industrijske, u istraživačke laboratorije ili u laboratorije za rutinski rad, in vitro dijagnostiku ili za određivanje parametara za okoliš kompanija Mikro+Polo je prava adresa za sve Vaše potrebe. 

Allentown | www.allentowninc.com

 • Kavezi i pribor za glodare sa pozitivnom / negativnom ventilacijom ili statički kavezi .
 • Kavezi i oprema za veće životinje (primati, zečevi, tvorovi, hrčci, psi i perad).
 • Ventilacijski uređaji i sistemi sa programskom opremom i bežičnim kontrolnim sistemom.
 • Radne stanice sa HEPA filterom za uklanjanje, zamjenu i dispenziranje.
 

Alltest | www.alltests.com.cn

 • Profesionalni brzi testovi:
  • Na droge u urinu i slini (posebni i u kombinaciji); u obliku običnih  testnih listića  i testnih pločica.
  • Za plodnost i trudnoću (hCG, LH, FSH, iGFBP-1, TOXO idr.).
  • Za infekcijske bolesti (H. pylori, HIV, strep A, strep B, RSV, influenca, adeno/rota, sifilis, malarija, mononukleoza, klamidija i dr.).
  • Za tumorske markere (FOB, AFP, PSA i dr.).
  • Za srčane markere (CRP, Prokalcitonin, D-dimer, Troponin, i dr.).
 

Alpha-Tec Systems | www.alphatecsystems.com

 • Mikobakteriologija: neutralizacijski reagensi, reagensi za dekontaminaciju, boje.
 • Parazitologija: transportne vijale (sa i bez fiksativa), koncentracijski sistem, reagensi za koncentraciju, fiksative i boje.
 • Bakteriologija: transportni medij za crijevne bakterije.
 • Mikologija.
 • Slajdovi za kontrolu kvalitete rada sa mikobakterijama, parazitima i bojenja po Gramu.
 

Analytik Jena | www.analytik-jena.de

 • Atomski apsorpcioni spektrometri (AAS).
 • Optički emisioni spektrometri (ICP OES).
 • Maseni spektrometri (ICP MS).
 • UV/VIS spektrofotometri.
 • Mjerni sistemi AOX/TOX/EOX.
 • TOC/TNb analizatori.
 • Elementarni analizatori C/N/S/Cl.
 • Analizator antioksidativnog kapaciteta (PHOTOCHEM).
 • Analizator elementarne žive (MERCUR).
 

Arno Amarell | www.amarell.de

 • Termometri, hidrometri, hidrometri za posebnu namjenu (gustoća, sadržaj vlage, za mineralna ulja, mlijeko, vodu i dr.) namijenjeni za laboratorije, industriju, okoliš, prehrambenu industriju.
 • Stakleni i elektronski termometri, termohigrometri, digitalni satovi.
 

B Medical Systems | www.bmedicalsystems.com

 • Medicinski rashladni uređaji za sigurno skladištenje dijagnostičkih uzoraka, reagenasa, medicinskih proizvoda i vakcina u skladu sa Evropskom direktivom o medicinskim uređajima 93/42/EEC klase I i DIN 58345 standardom.
  • Laboratorijski frižideri i zamrzivači.
  • Farmaceutski frižideri i zamrzivači za skladištenje vakcina i lijekova.
  • Ultra Low zamrzivači (-86 °C).
  • Transportni sistemi/torbe.
 • Linija za skladištenje transfuzijskih pripravaka krvi i krvnih komponenata u skladu sa Europskom direktivom o medicinskim uređajima 93/42/EEC klase IIa i standardima DIN 58371 za skladištenje krvi i DIN 58375 za plazmu.
  • Mješalica za trombocite sa inkubatorom.
  • Frižideri za krv, banke krvi, kao i škrinje sa solarnim panelima.
  • Zamrzivači za plazmu.
  • Kontaktni šok zamrzivači za brzo zamrzavanje -30°C (Contact Shock Freezers).
  • Ultra Low zamrzivači (-86 °C).
  • Transportni sistemi/torbe.
 

Bel Art | www.belart.com

 • Proizvodi od plastike: čaše, bokali, boce, razni stalci, sitni potrošni materijal.
 • Proizvodi za rukovanje sa centrifugama: posude za hlađenje, pribor za otvaranje, stalci.
 • Eksikatori - ormarići za shranjivanje.
 • Proizvodi za uzorkovanje: sterilne lopatice, kašike, špatule.
 • Proizvodi za rukovanje sa otpadom: košare, kutije, vrećice, itd.
 • Ispiralice za oči.
 • Magnetne mješalice.
 

Binder | www.binder-world.com

 • B, BD, BF, KB, KT - inkubatori/inkubatori sa hlađenjem.
 • C, CB - CO₂ inkubatori s patentiranim dizajnom ANTI.PLENUM.
 • E, ED, FD, FED - sušnice.
 • FDL, MDL - sušnice sa sigurnosnim sisitemom.
 • FP, M - test komore za različite materijale.
 • KBF, KBF P KBF LQC, KMF - klimatske komore.
 • KBW, KBWF - klimatske komore sa osvjetljenjem.
 • MK, MKF, MKT - komore za simuliranje okoline.
 • VD, VDL – vakuum sušnice.
 • UF V - zamrzivači za duboko smrzavanje do -86 °C.
 

Bionote | www.bionote.co.kr

 • Veterinarska in-vitro dijagnostika za domaće životinje.
 • Širok izbor proizvoda za uzgajanje domaćih životinja:
  • perad: brzi testovi, ELISA testovi i PCR testovi,
  • svinje: brzi testovi, ELISA testovi i PCR testovi,
  • goveda: brzi testovi i ELISA testovi.
 

Brand | www.brand.de

 • BRAND je porodična kompanija sa sjedištem u Njemačkoj i ima tradiciju dugu preko 60 godina. BRAND je renomirani brend, pouzdan partner i najbolja referenca u laboratoriji.
 • BRAND razvija, proizvodi i distribuira inovativnu, visokokvalitetnu laboratorijsku opremu. Naglasak je na oblastima bioloških nauka, hemije, farmaceutske i procesne analize.
  • Mjerenje stakla (blauBrand, USP).
  • Proizvodi za kliničku laboratoriju.
  • Proizvodi za rad sa tečnostima (dozatori, pipete, birete, ...).
  • Proizvodi za biološke nauke (mikrotitarske ploče, mikrocentrifuge, PCR potrošni materijali).
 

Bruker | www.bruker.com

 • Bruker microCT:
  • širok izbor vrhunskih X-ray mikrotomografa za znanost života, istraživanje materijala i »in vivo« predkliničke istrage.
 • Bruker Nano Analytics:
  • Micro XRF - XRF-mikroanalizatori,
  • EDS, WDS, microXRF i EBSD detektori za elektronske mikroskope,
  • MicroCT za SEM - mikrotomografija za skeniranje elektronskim mikroskopom.
 

Bruker Preclinical | www.bruker.com

 • Aparati za predkliničke studije laboratorijskih životinja »in-vivo«.
 • MR snimanje.
 • Optičko/rentgensko snimanje.
 • Albira: PET/SPECT/CT.
 • Mikro CT/rentgensko snimanje.
 • MPI.
 

Bürkle | www.buerkle.de

 • Ručne, na baterije i električne pumpe za kanistere i burad.
 • Adapteri i ventili za pumpe.
 • Aparati za punjenje / doziranje tekućina.
 • Sonde za uzorkovanje čvrstih materijala i tekućina.
 • Sterilni dodaci i vrećice za uzorkovanje.
 • Razne boce, baloni, pladnji i plastične posude.
 • Boce od aluminija i posude od nehrđajućeg materijala.
 • Laboratorijska plastika (lijevci,bokali …).
 • Cijevi, spojnice i konektori.
 

Cell Signaling Technology | www.cellsignal.com

 • XP-monoklonalna, primarna, sekundarna i konjugirana antitijela.
 • Kitovi za Western blot i »slikanje« (HCA, IF, pluripotentni, unutarćelijski IHC-kitovi).
 • Jednostavni ChIP kromatin IP kitovi.
 • Sendvič ELISA kompleti (PathScan, SignalKine).
 • Citokini i faktori rasta.
 • Kitovi za analizu ćelija (proliferaciju, održivost, aktivnost enzima i kinaze).
 • SignalSilence siRNA (human and mouse terget).
 

Certoclav | www.certoclav.com

 • Univerzalni stolni autoklavi za upotrebu u mikrobiologiji, biohemiji, medicini, farmaciji, obrazovanju i prehrambenoj industriji.
 

Copan Italia | www.copanitalia.com

 • Široka paleta inovativnih rješenja (patentirani četkasti brisevi - flocked swab) za skupljanje i transport raznih vrsta uzorka:
  • bakteriologija: klasični brisevi i brisevi s transportnim medijem,
  • virologija ESWAB i UTM za transport virusa, pogodni za molekularnu dijagnostiku,
  • industrija: sistem uzorkovanja u farmaceutskoj, prehrambenoj industriji (HACCP) i za druge industrijske aplikacije,
  • forenzički brisevi,
  • Pasteur pipete: graduisane, sterilne, duge pipete itd.,
  • kalibrisane i sterilne bakteriološke eze.
 

Delcon | www.delcon.it

 • Medicinski pribor za kompletan  proces od uzimanja uzoraka, obrade, odvajanja i shranjivanja krvnih vrećica:
  • Ekstraktori: GIOTTO automatiziran separator krvnih komponenti.
  • Mikseri: Hemomix 3, Hemotek 2.
  • Zavarivači: Hemoweld Gun 2, Hemoweld-B, Hemoveld-T, Hemoweld-MC.
  • Bojači stakla: AEROSPRAY 7152.
 

Denka Seiken | www.denka-seiken.jp

 • Bakteriologija: serumi za serotipizaciju, setovi za otkrivanje bakterijskih toksina, aglutinacijski testovi.
 • Virologija: serumi, antigeni, enzim-imuno testovi.
 

Elma | www.elma-ultrasonic.com

 • Proizvodi za ultrazvučno čišćenje:
  • od najmaneg stolnog uređaja za čišćenje naočala do posebnih uređaja za fino čišćenje računalnih čipova u proizvodnom procesu;
  • mediji za čišćenje za upotrebu u ultrazvučnim jedinicama;
  • širok raspon specijaliziranih alata za urare i zlatare.
 

Exakt | www.exakt.de

 • Mlinovi sa tri valjka - vodeća tehnologija za raspršivanje (dispergiranje), koja je danas neophodna u širokom spektru područja primjene u laboratorijama, kao i u istraživanju i proizvodnji.
 • Mlinovi za masti - homogena distribucija veličine čestica i koncentracija – gdje su aktivni sastojci rastvareni u masoj bazi - za utvrđivanje efikasnosti suspenzije ili emulzije masti.
 • Tehnologija rezanja tankih uzoraka - materijal debljine do 100 μm je moguće postići bez uništavanja sastava, površine i strukture uzorka.
 

Hart Biologicals | www.hartbio.co.uk

 • »In-vitro« dijagnostički proizvodi za otkrivanje, prevenciju i nadzor bolesti, koji se odnose na hemostaze i funkcije trombocita.
 • Reagensi za rutinsku upotrebu, kapilarna puna krv, agregacija i kontrola.
 • Instrumenti za agregaciju trombocita, mehanička mjerenja koagulacije i potpuno automatizirana usporedba metoda.
 

Hecht | www.hecht-assistent.com

 • Mjerno i nemjerno laboratorijsko staklo.
 • Medicinski pribor.
 • Pribor za mikroskopiranje.
 • Areometri.
 • Termometri.
 

Heidolph | heidolph-instruments.com

 • Rotavapori (i industrijski).
 • Mješalice i šejkeri.
 • Peristaltične pumpe.
 

Hettich | www.hettichlab.com

 • Centrifuge - ručne, stolne, samostojeće, sa hlađenjem.
 • Centrifuge za specijalne aplikacije.
 • Potrošni materijal i dodaci za centrifugiranje.
 • Inkubatori HettCube i inkubatori sa hlađenjem.
 

Hitachi High-Technologies | www.hitachi-hightech.com

 

Honeywell | www.lab-honeywell.com

 • Proizvođač koji nudi široku paletu proizvoda koji zadovoljavaju najviše laboratorijske standarde.
  • Klasični laboratorijski reagensi.
  • Hydranal™ reagensi za titraciju po Karl Fischeru.
  • Analitički standardi Honeywell Fluka™.
  • Otapala u povratnoj ambalaži/bačvama.
  • TraceSELECT™ asortiman proizvoda.
 

HTZ | www.htz.biz

 • Univerzalni, automatizirani sistemi za imunohematologiju (gel kartice, mikrotitar ploče, epruvete).
 • Čitač mikrotitar ploča, gel kartica i stripova.
 • Automatizirani dispenzorski sistemi i sistemi za diluciju.
 • Sistemi za »plasma pooling«.
 • Dermatografometar.
 

Infratest | www.infratest.net

 • Oprema za analiziranje i preglad asfalta.
 • Oprema za ispitivanje cementa i betona.
 • Oprema za ispitivanje građevinskih komponenti i agregata.
 • Oprema za mehaničku obradu uzoraka asfalta, cementa, betona i pijeska.
 • Druga laboratorijska oprema za područje građevinarstva.
 

Interscience | www.interscience.fr

 • Ponuda rješenja za:
  • pripremu uzorka s BagSystemom: sterilne vrećice sa i bez filtera, gravimetrijske dilutore, mješalice, peristaltičke pumpe i sl.,
  • metode za računanje: spiralplater, brojači kolonija i sl.,
  • manji potrošni materijal za laboratorije: dezodoransi za autoklave, zatvarači za vrećice i sl.
 

Isolab | www.isolab.de

 • Laboratorijsko stakleno posuđe.
 • Laboratorijski pomoćni uređaji.
 • Plastične boce, plastične petrijevke, plastični stalci i sl.
 • Pomoćni uređaji za dijagnostičke laboratorije.
 

Kern | www.kern-sohn.com

 • Vage:
  • osnovne i školske,
  • laboratorijske (precizne i analizne),
  • industrijske,
  • medicinske,
  • testni tegovi i sl.
 • Vlagomjeri
 

Kimberley-Clark | www.kimtech.eu

 • Osobna zaštitna oprema: nitrilne i lateks rukavice, maske, zaštitna odjela, laboratorijske upijajuće podloge.
 • Osobna zaštitna oprema i oprema za sterilne i čiste sobe: sterilna odijela, kape i maske, sterilne rukavice (nitrilne i lateks), maramice.
 • Profesionalne maramice za čišćenje osjetljivih površina i objektiva.
 

Kirsch | www.kirsch-medical.com

 • Frižideri i zamrzivači za medicinske proizvode, po DIN 58345 standardu.
 • Frižideri i zamrzivači za hemikalije i uzorke.
 • Frižideri za blood bags, according to DIN 58371 standard.
 • Plazma frižideri po DIN 58375 standardu.
 • Višenamjenski frižideri.
 

KNF | www.knf.com

 • Pumpe i sistemi za plinove i tekućine:
  • Rotavapori,
  • Gasne pumpe sa dijafragmom i kompresori,
  • Sistemi sa vakuum pumpom,
  • Tekućinske pumpe sa dijafragmom (za prijenos ili doziranje).
 

Knittel | www.knittel-glaeser.de

 • Predmetna i pokrovna stakla za mikroskopiju.
 • »StarFrost« predmetna stakla.
 • Hidrofilna predmetna stakla »StarFrost«.
 • »StarFrost« predmetna stakla sa ljepilima/adhezivima (silan, poli-L-lizina), naročito pogodana za korištenje u imunohistohemiji.
 • Predmetna dijagnostička stakla u raznim bojama s hidrofobnim epoksi ili PTFE premazom kako bi se izbjegla unakrsna kontaminacija.
 • Predmetna stakla za citologiju, pogodni za upotrebu u citocentrifugi.
 • Predmetna stakla sa udubljenjima.
 • Pokrovna stakla za automatske pokrove.
 • Komore za računanje.
 

Kugel Medizintechnik | www.kugel-medical.de

 • Oprema i pribor za patologiju, histologiju i anatomiju.
 • Stolovi za autopsiju.
 • Stolovi za disekciju.
 • Rashladne jedinice.
 • Transportna kolica.
 • Kabineti za pripremu.
 • Disekcijski instrumenti i ostali dodaci za seciranje.
 

Labsystems Diagnostics | www.labsystemsdx.com

 • POC testovi hitnih i prediktivnih srčanih markera i upalnih markera za kvalitativne rezultate.
 • POC mjerači za kvantitativne rezultate: Troponin I serum/plazma/WB, MYO serum/plazma/WB, hsCRP WB, CRP, MPO WB.
 • POC testovi za gastrointestinalnu dijagnostiku: Celiac test kapilarne krvi, Helicobacter Pylori serum/WB/biopsija/kulture/blato.
 • Enzimsko-imuni i MIFA-testovi za dijagnostiku infekcijskih bolesti: Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis, Toxoplasma gondii.
 

Leica Biosystems | www.leicabiosystems.com

 • Oprema za pripremu uzoraka svjetlosne mikroskopije: oprema za histologiju, citologiju, patologiju i industrijsku primjenu.
 • Potrošni materijal za histologiju, citologiju, patologiju.
 • Potrošni materijal, reagensi i oprema za imunohistokemiju (IHC): instrumenti, antitijela, reagensi za detekciju i drugi IHC reagensi.
 • Svjetlosni mikroskopi za kliničke i istraživačke aktivnosti.
 • Histološki digitalni mikroskop.
 • Digitalne kamere.
 • Sistemi za arhiviranje slajdova.
 • Stereotaksijska oprema i pribor.
 

Leica Microsystems | www.leica-microsystems.com

 • Oprema za pripremu uzoraka elektronske mikroskopije: aparati za pripremu uzoraka elektronskom mikroskopijom i jednokratni materijal za elektronsku mikroskopiju.
 • Svjetlosni mikroskopi (mikroskopi, stereo mikroskopi, konfokalni sistemi, hirurški mikroskopi, mikroskopi specijalne primjene), digitalne kamere i uređaji za arhiviranje slajdova.
 

Macherey-Nagel | www.mn-net.com

 • Filter papiri.
 • Jednostavni testovi: papiri za semikvantitativno određivanje mnogih parametara.
 • Visocolor program: pouzdane, sigurne i jednostavne analize vode i tla po kolorimetrijskoj metodi (kutije za analizu vode i zemlje).
 • Nanocolor program: fotometri i spektrofotometri (VIS i UV/VIS), mjerači hlora, brzi kivetni testovi, rasklopni blokovi.
 • Mikrobiološka istraživanja: luminometri.
 • Hromatografija: standardi, kolone, viale i poklopci.
 • Poluautomatski i automatski urinski analizatori s kontrolama.
 

Merck | www.merckmillipore.com

 • Merck objedinjuje pet vodećih svjetskih brendova koji će Vam pomoći riješiti Vaše probleme u laboratorijskim istraživanjima.
 • Sigma Aldrich
  • Proizvodne i laboratorijske hemikalije.
  • Ćelijski mediji.
  • Reagensi za molekularnu biologiju.
  • Bioreagensi i boje za histologiju.
  • Antitijela.
  • Sintetička biologija.
  • Peptidi.
  • Oligonukleotidi.
  • Biološki puferi.
 • Millipore
  • Priprema uzorka za ćelijske kulture.
  • Priprema uzorka za hromatografiju.
  • Priprema uzorka.
  • Detekcijai kvantifikacija proteina.
  • Laboratorijska filtracija.
  • Testiranje i praćenje mikroba.
  • Sterilna filtracija.
 • Bioreliance
  • Validacija.
  • Dekontaminacija.
  • BioReliance® konačna rješenja.
  • Proizvodnja BioReliance®, testiranje cjepiva i genska terapija.
  • BioReliance® usluge testiranja biološke sigurnosti.
 • Supelco
  • Standardi i certificirani referentni materijali.
  • Mikroekstrakcija na čvrstim fazama (SPME) vlaknima i nosačima.
  • GC, HPLC, LC-MS kolone i otapala visoke čistoće.
  • EMSURE® otapala i anorganske tvari.
  • Spectroquant® fotometar.
  • Mobilni laboratorij, MQuant® test trake i RQflex® i Reflektometar RQflex® 20.
 • SAFC
  • Mediji za ćelijske culture.
  • USP & DSP procesne hemikalije.
 

MGC Pharma | mgcpharma.com.au

 • Biljni kanabinoidi za medicinske svrhe.
 

Miele | www.miele.com

 • Visokotehnološke perilice posuđa za sve vrste laboratorija, medicinu i stomatologiju.
 

Neolab | www.neolab.de

 • Kompletna ponuda proizvoda za laboratorije.
 

New England Biolabs | www.neb.com

 • Kloniranje i kapiranje.
 • DNK-umnožavanje i PCR.
 • Analiza RNK.
 • Ekspresija i analiza proteina.
 • Ćelijska analiza.
 • Epigenetika.
 • Priprema uzoraka za NEXT GEN SEQUENCING.
 

Plas Labs | www.plas-labs.com

 • Akrilni izolatori, anaerobne komore, komore za sušenje, komora za rad u hipoksičnom okruženju.
 • PCR komore.
 • Oprema za rad sa laboratorijskimi životinjama, uglavnom glodavci: imobilizatori, hirurške podlog i dr.
 • Eksikatori.
 • Sistemi za proučavanje tla.
 

Qiagen | www.qiagen.com

 • Molekularna dijagnostika:
  • Onkologija.
  • Modulacija imunološkog odgovora.
  • Zarazne bolesti.
 • Primijenjeno testiranje:
  • Sigurnost hrane.
  • Forenzika.
 • Akademska istraživanja.
 • Farmaceutska industrija.
 

Ratiolab | www.ratiolab.com

 • Proizvodi od plastike: nastavci za pipete, serološke i Pasteur pipete, epruvete, centrifugirke, petrijevke, kivete.
 • Proizvodi za krio temperature: kriovijale, kutije od kartona i plastike.
 • Proizvodi za biološke nauke: mikrotitar ploče, PCR tubice, ploče.
 

Restek | www.restek.com

 • GC, HPLC i UHPLC kolone.
 • GC i HPLC potrošni materijal i rezervni dijelovi.
 • Vijale, šprice, filteri za šprice.
 • Pripremanje uzoraka za hromatografiju (SPE, QuEChERS).
 • Uzorkovanje zraka.
 • Referentni standardi.
 

Roth | www.carl-roth.de

 • Kompletna ponuda proizvoda za laboratorije.
 

SI Analytics | www.si-analytics.com

 • Titratori.
 • Viskozimetri.
 

Skalar | www.skalar.com

 • Vrlo širok spektar analizatora, koji se upotrebljavaju u prehrambenoj, farmaceutskoj i poljoprivrednoj industriji i na području zaštite okoliša:
  • automatski analizatori,
  • robotski analizatori,
  • on-line analizatori.
 

Sodibox | www.sodibox.com

 • Sterilni pribor za mikrobiološku kontrolu površina i transportni sistemi za uzorke s namjenom nadzora zdravlja životinja iz uzgoja i procesne higijene u prehrambenim kompanijama:
  • praćenja pojave specifičnih mikroorganizama (salmonele, itd.),
  • određivanja ukupnog broja mikroorganizama,
  • određivanja učinkovitosti dezinfekcije,
  • prijenosne torbe namjenjene za profesionalnu upotrebu u ljudskim i humanim i veterinarskim laboratorijama.
 

Stakpure | www.stakpure.de

 • Priprema/obrada vode:
  • Predfiltracija.
  • Reverzna osmoza.
  • Jonoizmjenjivači.
  • Regeneracija smole.
  • Aparati za čistu i ultra-čistu vodu.
 

Steelco | www.steelcospa.com

 • Laboratorijske mašine za pranje posuđa, termodezinfektori.
 • Mašine za pranje životinjskih kaveza i boca.
 • Mašine za pranje instrumenata i pribora u stomatologiji.
 • Farmaceutski sistemi za pranje.
 

Telstar | www.telstar.com

 • Sistemi sa laminarnim protokom zraka i ventilacijski HEPA-filter sistemi.
 • Čiste sobe.
 • Sterilni barijerni sistemi i zatvoreni sistemi.
 • Širok spektar liofilizatora za male i pilot laboratorije.
 • Sistemi za obradu otpada.
 • CIP-sistemi (clean in place).
 • Generatori pare i sistemi.
 • Oprema za suhu paronu i hemijsku sterilizaciju.
 

Thermo Scientific | www.thermoscientific.com

 • Sistemi za pročišćavanje vode.
 • Uređaji za mikrotitar ploče.
 • Kingfisher sistemi za izolaciju nukleinskih kiselina.
 • Nunc in Nalgene potrošni material.
 • Pipete.
 • Savant vakuumski koncentratori.
 • OWL vertikalne i horizontalne elektroforeze.
 • Hladno skladištenje.
 • Manji i veći laboratorijski aparati, centrifuge, stresilice, inkubatorji, CO₂ inkubatori, vodena kupatila, peći za žarenje.
 

Velp | www.velp.com

 • Sistemi za analizu hrane i hrane za životinje.
 • Automatizirani sistem za određivanje azota i proteina.
 • Automatski digestivna jedinica (po Kjeldahlu) i automatski sistem destilacije.
 • Jedinica za ekstrakciju pa Soxletu s hidrolitskom jedinicom.
 • Analizator vlakana u hrani.
 • Analizator vlakana u hrani za životinje.
 • Analizator vlakana u hrani.
 • OXITEST za određivanje razine oksidacije masti.
 • Sistemi za mjerenje različitih parametara.
 • Magnetne mješalice sa ili bez grijanja, grejne ploče, digitalni termoregulatori, Vortex mješalice i homogenizatori.
 

Vilber Lourmat | www.vilber.com

 • Sistemi za hemiluminiscenciju FUSION za Western blote i ostale uzorke sa visokom osjetljivošću.
 • Širok spektar sistema za dokumentaciju gela, od jednostavnih do sistema za vrlo zahtjevne analize.
 • Razni UV instrumenti: transiluminatori, UV lampe, kroslinkeri, UV radiometri, sistemi za UV iradiaciju petrijevki i UV zaštitna oprema.
 

Vitlab | www.vitlab.de

 • Birete, dispenzeri, dodaci za pipetiranje, pipete.
 • Proizvodi od plastike: čaše, bokali, menzure,erlenmajerice, tikvice, boce, ispiralice.
 • Plastični eksikatori.
 • Proizvodi od PTFE i PFA materijala.
 

VLM | www.vlm-labtec.com

 • Slane komore (za korozijske testove).
 • Metalni blok termostati.
 • Evaporatori.
 

Witeg | www.witeg.de

 • Kompletan asortiman mjernog i ostalog staklenog posuđa, staklene aparature i reaktori.
 • Laboratorijski aparati: mješalice, dispergatori, šejkeri, vodena kupatila,grejne ploče.
 

WTW | www.wtw.com

 • Prijenosni, laboratorijski i on-line instrumenti za mjerjenje pH/ mV, redox potencijala, koncentracije širokog jonskog spektra (ISE), otopljenog kisika, provodljivosti, mutnoće i temperature.
 • Aparati za manometrično utvrđivanje BPK, metana, biorazgradljivosti.
 • Inkubatori.
 • Spektrofotometri, rasklopni blokovi, brzi kivetni testovi.
 • ON-LINE sistemi za monitoring kisika, pH, TSS, mutnoće, fosfata, nitrata, nitrita, COD/TOC/DOC/SAC/BOD, provodljivosti, razine mulja (ultrazvučni mjerači).
 • Prenosni i stacionarni uzorkivači.
 

YD Diagnostics | www.yd-diagnostics.com

 • Immun-tech profesionalni brzi testovi za droge, za plodnost, infekcijske, tumorske i kardiološke bolesti,
 • Poluautomatski i automatski analizatori urina za vse veličine laboratorija.
 • Urinski testovi: 12 vrsta traka,
 • Urinske kontrole.
 • Sistem za molekularnu dijagnostiku na bazi PCR u realnom vremenu PCR, PCR-RFLP i Reba, kompleti za molekularnu dijagnostiku MTB, NTB i HPV.
 

Zirbus | www.zirbus.de

 • Laboratorijski stolni autoklavi/parni sterilizatori.
 • Laboratorijski vertikalni autoklavi sa namjenom korištenja u mnogim aplikacijama: u istraživačkim laboratorijama, u medicinskoj, farmaceutskoj, prehrambenoj industriji i sl.
 • Horizontalni autoklavi sa namjenom korištenja u mnogim aplikacijama: u istraživačkim laboratorijama, u medicinskoj, farmaceutskoj, prehrambenoj industriji i sl.
 • Veliki autoklavi, namjenjeni za rad u medicini, za proizvodnju, laboratorijama, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.
 • Visokotlačni autoklavi.
 • Generatori pare.
 • Liofilizatori, namijenjeni za istraživanje, pilotna istraživanja i proizvodnju.

Želite proizvode naručiti preko interneta?

> posjetite market.mikro-polo.si >

Na web aplikaciji predstavljamo oko 500.000 proizvoda. Naručivanje proizvoda za Vaš laboratorij nikada nije bilo brže i jednostavnije.
Šta više za svaku kupovinu preko interneta garantujemo 3% niže cijene!
Također, sa zadovoljstvom ćemo Vam pomoći i odgovoriti na sva Vaša pitanja. Možete nas kontaktirati na e-mail adresu: podpora@mikro-polo.si.