Novosti

HYDRANAL NEXTGen otapala

16.11.2020.

Nakon mnogo istraživanja, Hydranal Center of Excellence je razvio novu generaciju reagenasa koji u sebi ne sadrže imidazol i ne utiču na performanse KF titracija.Evropska Komisija je 2015. godine klasificirala imidazol kao CRM supstancu (kancerogenu, mutagenu i reprotoksičnu) i dodali su H360D izjavu ("može ošteti nerođeno dijete").

Profesionalni korisnici CRM supstanci se svakodnevno u svom radu susreću sa rizikom koje nose ove supstance. Do sada, u Karl Fischer titracijama, alternativa imidazolu je značajno uticala na performance KF reagenasa i korisnici su imali ograničene mogućnosti da se zaštite od štetnog djelovanja CRM suspstanci.

YOU NEED THIS – WE HAVE IT!

Pogledajte usporedbe kataloških brojeva reagensa sa i bez imidazola za volumetrijske i kulometrijske titracije:Za pitanja vezana za dostupnost i cijene proizvoda stojimo Vam na raspolaganju.


Želite proizvode naručiti preko interneta?

> posjetite market.mikro-polo.si >

Na web aplikaciji predstavljamo oko 500.000 proizvoda. Naručivanje proizvoda za Vaš laboratorij nikada nije bilo brže i jednostavnije.
Šta više za svaku kupovinu preko interneta garantujemo 3% niže cijene!
Također, sa zadovoljstvom ćemo Vam pomoći i odgovoriti na sva Vaša pitanja. Možete nas kontaktirati na e-mail adresu: podpora@mikro-polo.si.